کاربران برچسب زده شده

صفحه 2 از 7 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 70

موضوع: روانشناسی نظامی

 1. #11
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 11

  بررسي ميزان PTSD ثانوي و رضايت زناشويي

  در بين همسران جانبازان مبتلا به PTSD

  مقدمه: اعضاي خانواده جانباز PTSD به دليل ارتباط مستمر و تماس دايمي با جانباز، مشاهده و مواجهه علايم او به نوعي آسيب مي بينند. پژوهش حاضر با هدف شناخت PTSD ثانوي و رضايت زناشويي در بين همسران جانبازان PTSD مي باشد، تا به اين سوال پاسخ دهد. چه اندازه علايم PTSD جانبازان با PTSDثانوي و رضايت زناشويي همسران آنان در ارتباط است؟
  روش: روش تحقيق پيمايشي است و روش نمونه گيري تصادفي ساده پواسن، به اين صورت که از بين خانواده هايي که همسرانشان مبتلا به PTSD بوده و در مدت يکسال به مراکز درماني تهران مراجعه داشتند، 100خانواده (200زوج) با استفاده از پرسشنامه (رضايت زناشويي، مي سي سي پي،PCL و اطلاعات فردي) اقدام به گرد آوري اطلاعات و سنجش متغير اصلي تحقيق شده است.
  يافته ها: ميزان علايم PTSD ثانوي همسران ارتباط مستقيم و معناداري با علايم PTSD جانبازان را نشان داد. همچنين ميزان رضايت همسر جانبازان PTSD ارتباط معکوس و معناداري با علايم PTSDجانبازان داشت و در نهايت ميزان رضايت زناشويي همسران جانبازان PTSD با نمره مقياس اختلال استرس ثانوي رابطه معکوس و معني داري داشت.
  نتيجه گيري: وقتي علايم تروماي جنگ در فرد نظامي ايجاد شود و مدت زمان طولاني درمان نشود مي تواند منشا آسيب هاي جدي بر همسر شود. بنابر اين با توجه به نتايج تحقيق، درمان تيمي، زوج درماني و خانواده درماني لازم و ضروري است.


  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 2. # ADS
  نشان دهنده تبلیغات برای شما
  تاریخ عضویت
  Always
  محل سکونت
  Advertising world
  نوشته ها
  Many

   

 3. #12
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 12

  بررسي وضعيت رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان يک دانشگاه نظامي

  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دانشگاه، انجام شد.
  روش: جامعه مورد مطالعه شامل تمامي کارکنان دانشگاه بودند، که با استفاده از پرسش نامه ها رضايت شغلي و تعهد سازماني ماير و الن، تعداد 267 نمونه، مورد آزمون قرار گرفتند.
  نتايج: ميانگين رضايت شغلي کارکنان 3.22 از 5 به دست آمد که نشانگر رضايت متوسط به بالا مي باشد. همچنين تفاوت معناداري بين رضايت شغلي افراد با جنس، سن، تحصيلات، عضويت و سابقه کار، کارکنان وجود نداشت، اما تفاوت معناداري بين رضايت شغلي افراد با رشته شغلي، دانشگاه وجود داشت. همچنين ميانگين ابعاد تعهد سازماني کارکنان 5.24 از 7 بدست آمد که نشانگر رضايت متوسط به بالا مي باشد. همچنين تفاوت معناداري بين تعهد سازماني افراد با جنس، سن، عضويت، سابقه کار، کارکنان وجود نداشت اما تفاوت معناداري بين تعهد سازماني افراد با تحصيلات و رشته شغلي، آنان وجود داشت.
  بحث: اختلاف معناداري بين رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دانشگاه، وجود دارد. با توجه به معنادار بودن رضايت شغلي وتعهد سازماني لازم است که مديران از رشته شغلي و تحصيلات مختلفي که از حيث تجربه تخصص و دانش فني براي کارکنان قابل قبول است استفاده کنند. همچنين با بهبود رضايت شغلي و تعهد سازماني، حس خلاقيت و نوآوري را در کارکنان برانگيخته و باعث افزايش بهره وري در سطح سازمان ها و جامعه شوند.


  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 4. #13
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 13

  نيازسنجي تربيتي و آموزشي و اولويت بندي آن در بسيج

  مقدمه: برنامه ريزي موثر در گرو نيازسنجي و تعيين اولويت هاست. در اين راستا، طرح پژوهشي فوق با دو سوال زير به اجرا گذارده شده است، نيازهاي تربيتي و آموزشي بسيج کدامند؟ اين نيازها داراي چه اولويت هايي هستند؟
  روش: روش تحقيق توصيفي تحليلي است که از فنون ترکيبي در نياز سنجي بهره گرفته است. پرسش نامه محقق ساخته است. نمونه گيري به صورت خوشه اي و تعداد نمونه 3500 نفر از اعضا بسيج بوده است. روايي پرسش نامه از نوع روايي محتوايي و تعيين اعتبار آن از طريق محاسبه آلفاي کرنباخ برابر /.94 براي کل پرسش نامه محاسبه شده است. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري همچون فريدمن، ضريب همبستگي و مربع کاي و تجزيه و تحليل شده است.
  نتايج: مهم ترين نيازهاي تربيتي و آموزشي بسيج به ترتيب اولويت عبارتند از: 1) اعتقادي- فرهنگي، 2) دفاعي- امنيتي، 3) روانشناختي، 4) علمي، 5) بصيرت سياسي، 6) اجتماعي، 7) سازماني و مديريتي.
  بحث: از يافته هاي فوق مي توان نتيجه گيري کرد که مديران در حوزه برنامه ريزي هاي آموزشي و تربيتي با اولويت دادن به نياز هاي تربيتي بر امر انتقال مفاهيم و دانش بر فراگيران و ايجاد مهارت هاي رفتاري تاکيد کرده و از ميان نيازهاي متنوع تربيتي و آموزشي، نيازهاي اعتقادي و فرهنگي در اولويت نخست قرار دارند.


  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 5. #14
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 14

  بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني

  در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي

  مقدمه: خانواده به عنوان مهم ترين نهاد اجتماعي است که نقش اصلي سازندگي جوامع و سلامتي آن را تضمين مي نمايد. در خانواده هايي که به دلايل متعددي زنان عهده دار تامين معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار مي گردند، نقش حمايتي خانواده، دوستان و سازمان هاي ذيربط در تحقق عدالت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي خانوادگي و اجتماعي بسيار بارز و پراهميت مي گردد. از اينرو هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار شاغل در سپاه پاسداران است.
  روش: تعداد 60 نفر از زنان سرپرست خانوار شاغل در سپاه که به روش هدفمند از هفت استان کشور انتخاب شدند، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه هاي حمايت اجتماعي – مقياس خانواده PSSFA و دوستانPSSFR و سلامت عمومي GHQ-28 بود که از روايي و اعتبار خوبي برخوردار بودند. داده ها با استفاده از همبستگي پيرسن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
  يافته ها: نتايج نشان داد که رابطه معناداري بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني (نمره کل) در نمونه مورد بررسي، وجود دارد (r=-0.330 و P£0.05) همچنين نتايج بيانگر رابطه معنادار حمايت خانواده در کل و نيز با خرده مقياس هاي افسردگي D (r=-0.504) و خرده مقياس اضطراب واختلال خوابB است (r=-0.387، P£0.01) اما متغير حمايت دوستان رابطه معناداري با نمره کل سلامت رواني در نمونه مورد مطالعه نشان نداد.
  بحث: نتايج نشان مي دهد هر چه زنان سرپرست خانوار از حمايت اجتماعي بيش تري بهره مند گردند، از ميزان سلامت رواني بيش تري نيز برخوردار مي شوند و احتمال بروز افسردگي و اصظراب در آنان کم ترخواهد شد. همچنين نتايج بيانگر نقش بيش تر حمايت خانواده در سلامت رواني زنان سرپرست خانواده است.


  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 6. #15
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 15

  بررسي اثربخشي درمان بازآفريني خيالي و پردازش مجدد بر

  کاهش سطح آشفتگي ذهني و تصاوير راجعه مربوط به سانحه جانبازان

  مقدمه: هدف اين مطالعه بررسي اثربخشي درمان بازآفريني خيالي و پردازش مجدد، که درماني مبتني بر تصوير سازي ذهني هدايت شده است، بر کاهش سطح آشفتگي ذهني و تصاوير راجعه مربوط به سانحه جانبازان جنگ ايران که مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مي باشند، بوده است.
  روش: در اين پژوهش تعداد 4 نفر جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه، به صورت نمونه در دسترس مورد آزمون قرار گرفتند. با استفاده از طرح خطوط پايه چندگانه، اثربخشي روش درمان و پايداري نتايج درماني يک ماه پس از درمان، مشخص شد. اين پيامدهاي مطلوب درماني، صرفا با استفاده از تجسمات بصري بيماران و بدون چالش کلامي با باورهاي منفي آنان، به دست آمد. در اين پژوهش مقياس هاي CAPS و SUDs به عنوان ابزارهاي تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند.
  نتايج: مطابق نتايج به دست آمده، پس از کاربست شيوه درماني مورد آزمايش، به طور موثري از ميزان فراواني و شدت بروز تصاوير راجعه مربوط سانحه بيماران کاسته شد. همچنين سطح کلي آشفتگي ذهني آزمودني ها به ميزان زيادي کاهش پيدا کرد. اين شيوه درماني در مورد کاهش سطح آشفتگي ذهني و شدت بروز تصاوير راجعه، نسبت به کاهش فراواني بروز تصاوير راجعه، موفق تر عمل کرده است.
  بحث: پذيرش تصاوير ذهني مزاحم به عنوان هسته اصلي اختلال استرس پس از سانحه، مستلزم پذيرش و به کارگيري درمان هاي اساسا تصويري (تصوري) يا لااقل به کارگيري اين عنصر به عنوان مولفه اي اساسي در درمان اين اختلال خواهد شد. اين پژوهش هم راستا با پژوهش هاي به عمل آمده در اين حوزه، در پي تبيين اثربخشي درمان هاي تصوري و بيان لزوم گسترش کاربرد اين نوع درمان هاست.


  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 7. #16
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 16

  مطالعه ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در اعضاي خانواده

  آسيب ديدگان شيميايي سردشت

  مقدمه: تسليحات شيميايي اثرات مخرب جسمي و رواني بر افراد آسيب ديده مي گذارد، بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در خانواده هاي افراد آسيب ديده شيميايي انجام شده است.
  روش: شامل دو گروه، خانواده هاي افراد آسيب ديده جنگ افزارهاي شيميايي منطقه سردشت شامل همسران و فرزندان و افراد مشابه از شهروندان همان منطقه که تحت تاثير مستقيم اثرات حملات شيميايي نبوده اند به صورت تصادفي سيستماتيک وارد اين مطالعه شدند. اختلالات رواني شامل افسردگي، اضطراب و استرس با استفاده از مقياس DASS مورد بررسي قرار گرفت. آزمون آماري T و خي 2 براي بررسي متغيرهاي مورد نظر استفاده شد.
  نتايج: ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در ميان همسران گروه مورد نسبت به همسران گروه شاهد و نيز ميزان اختلالات در ميان فرزندان دو گروه به طور قابل ملاحظه اي بيش تر است (همه موارد P<0.005). اما در داخل گروه مورد تفاوت چنداني بين مادران و فرزندان ديده نمي شود (P<0.05).
  بحث: نتايج نشان دهنده وجود ميزان بالايي از علايم اختلالات روانشناختي، به ويژه اضطراب و افسردگي در بين اعضاي خانواده افراد آسيب ديده حملات شيميايي است. هر چند ساير مردم ساکن سردشت که تحت تاثير ساير آثار جنگ بوده اند نيز داراي ميزاني از علايم اضطراب و افسردگي هستند.


  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 8. #17
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 17


  رابطه تعهد و شخصيت در يک سازمان نظامي

  (مطالعه موردي: يک دستگاه نظامي مستقر در تهران)

  تعهدسازمانی به عنوان یک نگرش قادر است نرخ کم کاری.بی مسئولیتی کارکنان را قبل از استخدام پیش بینی کند.با توجه به ماهیت و رسالت سازمان های نظامی کشور.کارکنان متخصص و متعهد نقش قابل توجهی درموفقیت آن دا رند.بنابر این توجه به تعهد سازمانی در این سازمان ها از اهمیت بسزایی بر خوردار است.

  روش: براي اين منظور کارکنان يک دستگاه نظامي به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند. با استفاده از نمونه گيري خوشه اي کارکنان آن دستگاه نظامي در تهران به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.

  براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه تعهد سازماني پورتر و پرسشنامه صفات پنج گانه شخصيتي نئو Neo)استفاده شد. و براي تحليل اطلاعات گردآوري شده از آزمون هاي همبستگي و رگرسيون بهره برداي شد.

  نتايج: هدف اين پژوهش تعيين ويژگي هاي شخصيتي پيش بيني کننده تعهد سازماني است. اين هدف به دنبال اين مساله که چه افرادي با چه ويژگي هاي شخصيتي نسبت به سازمان متعهدتر هستند. مطابق يافته هاي پژوهش نشان داده شده که دو ويژگي شخصيتي باوجدان بودن و توافق پذيري پيش بيني کننده بهتري براي تعهد سازماني هستند.

  بحث: در اين پژوهش، ويژگي هاي شخصيتي کليدي موثر بر تعهد سازماني شناسايي گرديد و مشخص شدکه دو ويژگي شخصيتي باوجدان بودن و توافق پذيري پيش بيني کنندگان اصلي براي تعهد سازماني مي باشند.ويژگي شخصيتي برون گرايي را نيز با اندکي اغماض مي توان به عنوان عامل پيش بيني کننده تعهد سازمانيکارکنان در نظر گرفت.

  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 9. #18
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 18

  مقايسه بازشناسي چهره هاي هيجاني در جانبازان افسرده و افراد سالم

  مقدمه: عموما بيماران افسرده از روابط بين فردي نامناسبي برخوردارند. شماري از ديدگاه ها دليل روابط بين فردي نامناسب اين بيماران را کندي پردازش اطلاعات مربوط به هيجان در چهره ديگران و شماري ديگر از ديدگاه ها دليل آن را سوگيري در پردازش اطلاعات مربوط به هيجان هاي مثبت و منفي مي دانند.

  روش: تحقيق به صورت علي - مقايسه اي، با دو گروه انجام شد. آزمودني ها شامل 32 نفر مرد در دامنه سني بين 40 تا 60 سال بودند. از اين 32 نفر، 16 جانباز افسرده، از بين کساني که در ماه هاي آذر 88 تا ارديبهشت 89 در بيمارستان اعصاب و روان جنت بستري بودند، انتخاب شدند. تمام اين افراد تشخيص افسردگي اساسي را دريافت کرده بودند. در پرسشنامه افسردگي بک نمره بالاتر از خط برش را نيز داشتند. در گروه کنترل 16 فرد سالم جاي گرفتند. افراد سالم از لحاظ سن، تحصيلات، جنس و تاهل با گروه بيمار همتاسازي شدند. بازشناسي هيجان با استفاده از آزمون بازشناسي هيجان چهره سنجيده شد.

  نتايج: تجزيه و تحليل داده ها حاکي از آن بود که گروه جانبازان افسرده از نظر بازشناسي هيجان هاي مربوط به چهره، بدتر از افراد سالم عمل کردند که از نظر آماري تفاوت بين دو گروه معنادار بود. همچنين نتايج نشان داد، جانبازان افسرده همانند گروه بهنجار در بازشناسي هيجان هاي شادي، غم، خشم و ترس عمل مي کنند.

  بحث: يافته هاي پژوهش حاضر تبيين مناسبي از كندي بيماران افسرده در بازشناسي هيجان ارائه مي دهد. بر اساس اين يافته ها بيماران افسرده به طور كلي در بازشناسي هيجان كند عمل مي كنند و در بازشناسي هيجان سوگيري خاصي را نشان نمي دهند. اين يافته بر خلاف بعضي از نظريه هاي شناختي است كه معتقدند بيماران افسرده در پردازش اطلاعات هيجاني نوعي سوگيري به نفع هيجان هاي منفي دارند

  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 10. #19
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 19


  مطالعه ابعاد و نقش مقاومت فردي در برابر تعهد به تغييرات برنامه ريزي شده سازماني

  مقدمه: هدف اصلي اين مطالعه، ارايه و ارزيابي يک مدل مفهومي از رابطه ميان مقاومت فردي در برابر تعهد به تغييرات برنامه ريزي شده سازماني بوده است.

  روش: مدل مفهومي ارايه شده در اين پژوهش متشکل از دو بخش مقاومت فردي با چهار بعد و 13 شاخص و تعهد به تغييرات سازماني با سه بعد مي باشد که در يک سازمان نظامي مورد آزمون قرار گرفته است. همچنين جامعه آماري اين تحقيق متشکل از تمام مديران و کارکنان سازمان مورد مطالعه و مشتمل بر 850 نفر بوده است که بر اين اساس، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، 265 نفر تعيين گرديد و در ادامه، بررسي يک فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي در سطح اطمينان 99 درصد مورد آزمون قرار گرفت.

  نتايج: مطابق نتايج به دست آمده در اين پژوهش، مقاومت فردي در برابر تغييرات برنامه ريزي شده سازماني، رابطه معني داري با تعهد در برابر تغييرات سازماني ندارد. همچنين همبستگي بين سطح تحصيلات و تعهد نسبت به تغيير، معكوس و همبستگي بين سابقه كار و مقاومت فردي مستقيم بوده است. فقدان پاسخ هاي خلاقانه نيز به عنوان مهمترين عامل مقاومت کارکنان و مديران در برابر تعهد به تغيير شناخته شد.

  بحث: تنها متغير جمعيت شناختي تاثيرگذار بر مقاومت فردي، سابقه کار بوده است. از اين رو در فرايند تغيير سازماني، توجه بيشتر به کارکنان با سابقه کاري بالاتر مي تواند به کنترل و هدايت مقاومت آنها منجر شود. همچنين متغيرهاي جمعيت شناختي تاثيرگذار بر تعهد نسبت به تغيير، نوع استخدام و سطح تحصيلات بوده است.


  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

 11. #20
  مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,120
  تشکر
  2
  تشکر شده 127 بار در 74 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  198
  میزان امتیاز : 8484
  Array
  روانشناسی نظامی 20

  مقايسه تاثير آموزش صبر ، حل مساله و ترکيبي (صبر و حل مساله)

  بر مولفه هاي سخترويي دانشجويان در يک دانشگاه نظامي

  مقدمه: يکي از پديده هاي جوامع انساني، فشار رواني است. متغيرهاي متعددي در واکنش ها انسان ها در برابر فشار رواني تاثيرگذار است که يکي از آن ها ويژگي سخت رويي است. اين ويژگي از سه مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جويي تشکيل شده است. هدف پژوهش حاضر، مقايسه تاثير آموزش صبر، حل مساله و ترکيبي بر مولفه هاي سخت رويي دانشجويان است.

  روش: براي اين منظور تعداد 80 نفر از دانشجويان يکي از دانشگاه هاي نظامي با روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. طرح اين تحقيق از نوع پيش آزمون، پس آزمون با استفاده از گروه گواه بود. آزمودني ها به صورت تصادفي در 4 گروه قرار داده شدند و بعد از انجام پيش آزمون به ترتيب آموزش صبر، آموزش حل مساله و آموزش ترکيبي ديدند و گروه گواه در معرض هيچ آموزشي قرار نگرفت. نتايج به دست آمده با کمک آمار توصيفي و استنباطي تحليل گرديد.

  نتايج: مشخص شد که در تمام مولفه هاي سخت رويي، روش صبر موثرتر از روش حل مساله و روش ترکيبي موثرتر از روش صبر است.

  بحث: با کمک آموزش ترکيبي صبر و حل مساله مي توان دانشجويان را براي مقابله سازگارانه با فشار رواني که جزء لاينفک زندگي اجتماعي و تحصيلي آن هاست آماده نمود.


  منبع
  فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکانات شان کار می کنند
  شهید حسن تهرانی مقدم

صفحه 2 از 7 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 06-26-2013, 11:14 PM
 2. بررسی تمامی حرف و حدیث های اخیر در مورد تنگه هرمز
  توسط مجتبی در انجمن اخبار نظامی داخلی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 07-16-2012, 06:10 PM
 3. وب سایت بی بی سی فارسی بازتاب داد:
  توسط titan در انجمن اخبار نظامی داخلی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 04-06-2012, 04:29 PM
 4. بررسی پیامدهای سیاسی- اجتماعی وبلاگ
  توسط Mostafa Avajehi در انجمن جنگ نرم
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 03-26-2012, 03:45 AM
 5. بررسی دو راکت انداز قدرتمند ایران
  توسط henaselakesan در انجمن توپخانه زمینی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 01-18-2012, 03:27 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •