کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: نیروهای حافظ صلح کیستند

 1. #1
  مدیر بخش نیروی هوایی

  تاریخ عضویت
  May 2012
  نوشته ها
  2,921
  تشکر
  1,822
  تشکر شده 5,177 بار در 1,532 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  1735
  میزان امتیاز : 144172
  Array

  نیروهای حافظ صلح کیستند

  عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد که به وسیلهٔ اداره عملیات حفظ صلح (به انگلیسی: Department of Peacekeeping Operations یا DPKO)‏ صورت میگیرد، ابزاری ویژه و کاربردی برای کمک به حفظ صلح و امنیت و پایداری آن در جامعهٔ بینالمللی است. نیروهای حافظ صلح میکوشند از طریق برقراری صلح و روشهای مسالمتآمیز به خشونتها و درگیریهای ایجاد شده در داخل یک کشور و یا میان دو کشور درگیر خاتمه دهند. عملیات حفظ صلح با ایجاد یا اعادهٔ صلح متفاوت است.
  منشور ملل متحد مسئولیت اجرای عملیات حفظ صلح (اقدامات جمعی و غیر قهری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی) را بر عهدهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشتهاست. به همین دلیل جامعهٔ بینالمللی به هنگام بروز مخاصمات بینالمللی و یا غیر بینالمللی از شورای امنیت انتظار اجرای عملیات حفظ صلح را دارد. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، موسوم به کلاه آبیها از نیروهای بسیاری، متشکل از نیروهای نظامی (سربازان، افسران پلیس) و نیروهای غیر نظامی ایجاد شدهاست.[۴] به گروههای غیرنظامی شرکتکننده در عملیات حفظ صلح «گروه ناظر» یا «هیئت نظارت» و به نیروهای نظامی شرکتکننده «نیروهای پاسدار صلح» میگویند.[۵] نخستین هیئتهای نظارت سازمان ملل متحد جهت عملیات حفظ صلح، سازمان نظارت بر آتشبس ملل متحد در خاورمیانه (۱۹۴۸) و گروه ناظر نظامی ملل متحد در هند و پاکستان (۱۹۴۹) بودند و نخستین حضور نیروهای پاسدار صلح به عملیات نیروی فوری سازمان ملل (UNEF) در بحران کانال سوئز ۱۹۵۶ مربوط میشود.[۶]

  افراد نظامی و غیرنظامی شرکتکننده در عملیات حفظ صلح در طول عملیات از مصونیتها و مزایای مقرر در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ منشور برخوردار هستند.[۷] نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ۱۹۸۸ جایزهٔ نوبل صلح را دریافت کردند.[۸] سازمان ملل متحد نیرو و ارتش نظامی مخصوص به خود را ندارد و اجرای عملیات حفظ صلح تحت پرچم این سازمان، به مشارکت داوطلبانهٔ کشورهای عضو سازمان ملل وابستهاست. به عنوان مثال در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۱۴ کشور از نیروهای سازمان ملل با مجوز شورای امنیت و تحت نظارت دبیرکل در عملیات حفظ صلح شرکت کردند.[۹] در طول ۲ دههٔ اخیر عملیاتهای حفظ صلح سازمان ملل به طور فزایندهای افزایش یافتهاست. در حال حاضر ۱۶ عملیات حفظ صلح در ۴ قارهٔ جهان در حال انجام است.

  ویژگیهای عملیات حفظ صلح
  حافظان صلح با کلاه خود آبی و نشان ملل متحد شناسایی میشوند.

  تمامی عملیاتهای حفظ صلح سازمان ملل متحد در طول ۶ دههٔ اخیر بر پایهٔ این ۳ اصل اساسی و سنتی استوار است:

  توافقی بودن عملیات
  بیطرفی در اجرای عملیات
  عدم توسل به زور جز در حالت دفاع مشروع

  بسیار مهم است که تمامی نیروهای شرکتکننده در عملیات حفظ صلح از مفهوم و ارتباط این ۳ اصل با یکدیگر کاملاً مطلع باشند تا بتوانند عملیات حفظ صلح را به صورت کارآمد اجرا نمایند.[۱۱]
  توافقی بودن عملیات

  عملیات حفظ صلح در کشور میزبان یا کشورهای درگیر در جنگ منوط به رضایت و موافقت طرفین این درگیری، به اجرای عملیات در قلمرو خود است. رضایت طرفین متخاصم در درگیری بینالمللی امکان اجرای عملیات حفظ صلح ملل متحد را که نیاز به آزادی اقدامات سیاسی و فیزیکی دارد، فراهم میسازد درحالیکه در غیاب این رضایت، صلاحیت عملیات حفظ صلح با خطر مواجه میشود و از ماهیت اصلی خود که همان حفظ صلح و امنیت است باز میماند.[۱۲] ادامهٔ عملیات و حضور نیروهای حافظ صلح منوط به رضایت کشور شرکتکننده در عملیات، کشور محل انجام عملیات و همچنین مجوز شورای امنیت سازمان ملل است.[۱۳]
  بیطرفی در عملیات

  بیطرفی در اجرای عملیات حفظ صلح، اصل اساسی و بنیادین عملیات است. حافظان صلح باید تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از ایجاد تصور حمایت یا جانبداری از یکی از طرفین اختلاف در هنگام اجرای عملیات به کار بندند. اصل بیطرفی بدین معنا نیست که حافظان صلح برای رعایت این اصل عملکردشان بیاثر یا همراه با رکود و عدم فعلیت است. عملکرد نیروهای نظامی و غیرنظامی نباید تحتالشعاع برداشت سوء یا اعمال تلافی جویانه کشور محل مأموریت و یا طرف دیگر اختلاف قرار گیرد. در عملیات حفظ صلح که یک عملیات غیر قاهرانه است باید اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، رعایت شود.[۱۴]
  عدم توسل به زور جز در حالت دفاع مشروع

  پیشینهٔ اصل عدم توسل به زور جز در حالت دفاع مشروع به عملیات حفظ صلح ناظران نظامی، در جریان بحران کانال سوئز ۱۹۵۶ بر میگردد. عملیات حفظ صلح ماهیت قاهرانه ندارد و استثنای توسل به زور، ابزاری تاکتیکی است که نیروهای حافظ صلح تحت مجوز شورای امنیت در مقام دفاع مشروع و یا در هنگام ضرورت برای پیشبرد اهداف مأموریت خود و در صورت عدم کارکرد دیگر ابزارها، مجاز به استفاده از آن هستند.[۱۵] با این وجود در حال حاضر این اصل از عملیات حفظ صلح تغییر جهت قابل ملاحظهای پیدا کردهاست و با واقعیت جدید این عملیات منطبق شدهاست. اکنون دیگر اقدامات قهری فقط در چهارچوب دفاع مشروع مجاز نیست بلکه از پیوند عملیات حفظ صلح با بخشهایی از فصل ۷ منشور ملل متحد و قطعنامههای شورای امنیت، نیروهای حافظ صلح برای ارائه کمکهای بشردوستانه، محافظت از غیر نظامیان و حفظ امنیت انسانی میتوانند از سلاح استفاده کنند.

  وظایف و مأموریتها در عملیات حفظ صلح
  مهمترین وظایف و مأموریتهای سنتی که سابقاً کلاه آبیها در نسل اول عملیات حفظ صلح بر عهده داشتند عموماً مربوط به اعمال نقش هایی چون نظارت بر آتشبس، ترک مخاصمه و عدم تعرض به مرزها، جداسازی نیروهای نظامی و حایل شدن میان طرفهای درگیر، کمکهای بشردوستانه و نظارت بر حسن اجرا و احترام به حقوق بشردوستانه می گردید.[۱۷] اما با تغییر در ماهیت جنگها، در وظایف نیروهای حافظ صلح تغییرات اساسی به وجود آمد و سبب گردید نیروهای حافظ صلح عموماً به مناقشات داخلی و درونی دولتها به منظور پایداری بیشتر صلح رسیدگی کنند. امروزه دیگر این عملیات تنها به حفظ صلح محدود نمیشود بلکه به ابعاد متعددی چون تسهیلسازی رویههای سیاسی، محافظت از مردم غیر نظامی، حمایت از آزادی انتخاب، برگزاری انتخابات سازمانی و آزاد در یک کشور، ادارهٔ حکومت داخلی، کمک به استقرار یا تحول مجدد یک دولت (از منظر اقتصادی) و همچنین حمایت و ارتقا موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گسترش پیدا کردهاست.[۱۸][۱۹]

  هزینههای عملیات

  زمانیکه شورای امنیت تصمیم میگیرد عملیات صلحی را ترتیب دهد و یا بر گسترهٔ آن بیافزاید تأمین هزینههای این عملیات یک وظیفهٔ همگانی محسوب میشود و بر عهدهٔ تمامی اعضای سازمان ملل متحد قرار دارد. هر عضو ملل متحد از لحاظ قانونی (مادهٔ ۱۷ منشور) متعهد شدهاست که سهم مربوط به خود، در عملیاتهای حفظ صلح را بپردازد. مجمع عمومی که نقش کلیدی در سازماندهی و برآورد بودجه این عملیاتها بر عهده دارد، این مخارج را بر پایهٔ معیارهای خاصی (که ملاک و قاعده آن راعموماً خود اعضا تصویب کردهاند) ارزیابی میکند.
  اساساً مسئولیت و سهم کشورهایی که ارزش دارایی اقتصادیشان بیشتر است و اعضای دائم شورای امنیت که نقش اساسی در حفظ صلح جهان را بر عهده دارند، در تأمین مخارج عملیات حفظ صلح بیشتر است. همچنین مجمع عمومی از طریق کمیتهٔ پنجم خود (کمیتهٔ امور اداری و بودجه) هزینههای عملیات حفظ صلح را تصویب و بر آن نظارت میکند.
  بودجهٔ عملیات حفظ صلح برای یک سال مالی (از ۱ ژوئیه ۲۰۱۱ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲) چیزی در حدود ‎ ۷/۸۴ میلیارد دلار ارزیابی شدهاست اما در مقام مقایسه، این بودجه کمتر از نیم درصد کل هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۱۰ میباشد. از زمان اولین عملیات حفظ صلح در ۱۹۴۸ تا ژوئن ۲۰۱۰ تخمین زده میشود که هزینهٔ تمامی این عملیاتها، چیزی در حدود ۶۹ میلیارد دلار شده باشد. ۱۰ کشوری که بیشترین سهم در تأمین منابع مالی عملیاتهای حفظ صلح را بر عهده دارند، به ترتیب عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، چین، کانادا، اسپانیا و جمهوری کره[۲۰][۲۱]

  زنان در عملیات حفظ صلح

  حضور نیروهای زن حافظ صلح به هنگام اجرای عملیات حفظ صلح یک نیاز مبرم و اساسی است. در بسیاری از موارد زنان میتوانند وظایف و مأموریتهای نیروهای حافظ صلح نظیر کمکهای روان درمانی و جمعآوری اطلاعات در خصوص قربانیان خشونتهای جنسی و فیزیکی، همکاری با زندانیان زن، استقرار مجدد آرامش و برگرداندن زنان درگیر در مناقشات و درگیرهای بینالمللی به زندگی شخصیشان و کمک به آموزش نظامی دانشجویان نظامی زن در آکادمیهای پلیس را با کیفیت بهتری انجام دهند. تاکنون ۳۰٪ از نیروهای نظامی حافظ صلح را زنان تشکیل دادهاند. اخیراً ۳ زن سمت ریاست نمایندهٔ ویژه دبیرکل و ۳ زن سمت قائممقام نمایندهٔ ویژه دبیرکل، در عملیات حفظ صلح را بر عهده گرفتهاند.[۲۲

  همکاری با دیگر سازمانها

  شورای امنیت در موارد معدودی ترجیح دادهاست به تنهایی بار عملیات حفظ صلح را به دوش بکشد و به همین دلیل همواره در جستجو و طلب راهکارهایی است که بتواند از تواناییها و امکانات دیگر سازمانهای امنیتی، منطقهای و گروهی بهره گیرد. سازمان ملل تاکنون توانستهاست در عملیاتهای مختلف حفظ صلح با سازمانهایی نظیر، سازمان کشورهای آمریکایی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی (ECOWAS) همکاری کند

  منابع

  لطفا اگر کسی مطلبی از نیروهای حافظ صلح ایران دارد و اینکه در حال حاظر در کجا در حال انجام عملیات هستند در این تایپک قرار دهد

  UN_Soldiers_in_Eritrea.jpg800px-UNFerretBovington.jpg800px-NepalesischeUNSoldaten1993.jpgBrazilian_Soldier_in_Haiti_giving_candies.jpg
  اللـــــــــــــــــــهــ ـــــــــــــــــــم عــــــــــــجــــــــل لـــولـــــــیــــــــک الــــــفـــــــــرج

  شهدا در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقونند ...

  شاید جنگ پایان یافته باشد ، اما مبارزه هرگز خاتمه نخواهد یافت ..


 2. # ADS
  نشان دهنده تبلیغات برای شما
  تاریخ عضویت
  Always
  نوشته ها
  Many

   

 3. #2
  Iran
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2012
  محل سکونت
  زیاد دور نیست!
  نوشته ها
  288
  تشکر
  0
  تشکر شده 37 بار در 30 ارسال
  قدرت امتیاز دهی
  95
  میزان امتیاز : 6598
  Array
  علاقه مندی های من
  نیروی هوایی
  نيروي هوايي ايران

  نیروی زمینی
  نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

  نیروی دریایی
  نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
  فکر نمیکنم که نیروهای ایرانی تا به حال در عملیاتی شرکت داشته باشند.
  ولی اینجا یه چیزهایی نوشته.
  If they attack, we shall fight to the end

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. تلفات سنگین تروریستها در عملیات ارتش
  توسط bloodangel در انجمن اخبار نظامی خارجی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 02-11-2013, 02:32 PM
 2. پروژه ایستگاه صلح
  توسط Sorena در انجمن نيروي هوايي
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 09-18-2012, 04:28 PM
 3. سلاح ساخت اتریش در خدمت تروریستهای سوریه +عکس
  توسط سپهسالار در انجمن اخبار نظامی خارجی
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 08-17-2012, 01:39 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •